مراسم انتخاب برترین های اسپرت مدرن کیک بوکسینگ استان 

 برگزار وافراد زریر بعنوان برترینهای سال معرفی گردیدند .

پدیده سال 94 امیرعلی سبحانی 

نونهال برتر سال94 محمدمعراج زرین چرخ 

نوجوان برتر سال 94 محمد علی سراجی 

جوان برتر سال 94 علیرضا غلامی 

بزرگسال برتر سال 94  یوسف سراقی 

خارجی برتر سال 94  جواد حسنی

منبع : . |رزمی کاران سال 94 کیک بوکسینگ سبک اسپرت مدرن استان قم
برچسب ها : برتر ,اسپرت مدرن